Giải Kéo co - Đẩy gậy thành phố Cần Thơ năm 2023

Ngày 17/3/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Điều lệ số 860/ĐL-SVHTTDL về Giải Kéo co - Đẩy gậy thành phố Cần Thơ năm 2023.

            Theo đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các tầng lớp nhân dân, thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao nói chung và môn Kéo co, Đẩy gậy trên địa bàn thành phố Cần Thơ nói riêng.

Đối tượng tham dự: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học, bệnh viện trên địa bàn thành phố; Các vận động viên phải có chuyên môn, đã tập luyện và tham gia thi đấu tại cơ sở, có đủ sức khỏe tham gia thể thao; Mỗi cá nhân chỉ được tham gia thi đấu cho một đơn vị và chỉ được đăng ký thi đấu ở một môn thể thao.

Thời gian: Khai mạc lúc 07 giờ 30 phút ngày 29/4/2023; Thi đấu lúc 08 giờ và Bế mạc dự kiến 11 giờ cùng ngày. Địa điểm tại Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần Thơ, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.

Nội dung thi: Môn Kéo co và Môn Đẩy gậy. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký từ ngày phát hành Điều lệ giải đến hết ngày 20/4/2023 (theo dấu bưu điện).

Danh sách đăng ký gửi đến Ban Tổ chức giải theo địa chỉ: Phòng Quản lý và Tổ chức thi đấu, Trung tâm Thể dục thể thao TP. Cần Thơ (Số 03 Lê Lợi, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), ĐT: 02923.768.505, Email: trungtam.tctdct@gmail.com; hoặc ông Nguyễn Văn Phú, Viên chức  Phòng Quản lý và Tổ chức thi đấu, Trung tâm Thể dục thể thao thành phố Cần Thơ, điện thoại 0919 379 980.

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký, chỉ có Ban Tổ chức giải mới có quyền sửa đổi, bổ sung điều lệ cho phù hợp với tình hình thực tế của giải và sẽ thông báo bằng văn bản đến các đơn vị tham dự giải.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP