Quy chế 52 phối hợp trong quản lý trật tự độ thị

52/QĐ-UBND Tải file đính kèm

Quyết định 52/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động trong quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ