Cơ cấu Tổ chức của Hội đồng PBGDPL

Cơ cấu, tổ chức của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố được quy định tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thành phố, cụ thể như sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Thường trực Hội đồng;

- Mời ông Đinh Trung Trực, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;

- Ông Nguyễn Khánh Tùng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Ủy viên Hội đồng:

- Ông Tăng Quang Anh, Giám đốc Đài Phát thành và Truyền hình thành phố;

- Ông Vũ Thành Thức, Phó Giám đốc Công an thành phố;

- Ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ông Mai Văn Phùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ;

- Ông Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố;

- Ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Trương Quốc Trạng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Thành Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính;

- Ông Trần Lê Bình, Phó Giám đốc Sở Công Thương;

- Ông Tống Hoàng Kha, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Tạ Chí Nhân, Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế;

- Ông Lê Đắc Cảnh, Phó Chánh Thanh tra thành phố;

- Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc;

- Ông Trần Đông Phương An, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ;

- Ông Dương Thế Dũng, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Bà Phan Quỳnh Dao, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Ông Trương  Minh Y, Phó Chủ tịch Hội Luật gia thành phố;

- Ông Trần Minh Trị, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố;

- Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó Tổng biên tập Báo Cần Thơ;

- Bà Phan Mai Huệ, Phó Trưởng bộ phận Hội viên đào tạo, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

4. Mời tham gia Ủy viên Hội đồng:

- Ông Đinh Công Út, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Thành ủy;

-  Bà Trần Hồng Thắm, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy;

- Bà Trần Thị Tám, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố;

- Ông Nguyễn Hữu Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố;

- Ông Đoàn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố;

- Bà Nguyễn Thị Thu Lam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố;

- Ông Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố;

- Ông Trịnh Văn Châu Nhân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố;

- Ông Lưu Quốc Bưu, Trưởng ban Ban Tuyên giáo, Hội Cựu Chiến binh thành phố;

- Ông Nguyễn Chế Linh, Chánh Tòa Dân sự, Tòa án nhân dân thành phố.