Danh sách báo cáo viên cấp thành phố

Số TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Chức vụ, chức danh và

đơn vị công tác

Trình độ

chuyên môn

 

Quyết định công nhận

I. CÔNG AN THÀNH PHỐ

1

Phạm Vũ Toàn

30/10/1964

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng An ninh chính trị nội bộ

Cử nhân Chính trị

 

 

 

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Mai Hoàng Phương

05/02/1974

Nam

Trưởng phòng Phòng An ninh kinh tế

Thạc sĩ

An ninh Nhân dân

3

Lâm Hữu Hòa

20/9/1977

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Thạc sĩ

An ninh Nhân dân

4

Nguyễn Văn Thảo

20/11/1966

Nam

Trưởng phòng Phòng An ninh Điều tra

Đại học Luật

5

Hoàng Đình Thiện

07/9/1965

Nam

Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Đại học Luật

6

Lưu Hoàng Bình

04/04/1973

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát hình sự

Thạc sĩ An ninh Nhân dân

7

Trương Thanh Mộng

24/4/1977

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Thạc sĩ Kinh tế

8

Lý Chí Cường

1984

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy

Thạc sĩ Luật

9

Trần Hoàng Phúc

18/11/1975

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đại học Phòng cháy

 chữa cháy

10

Kiều Cao Thiêm

06/3/1976

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đại học Phòng cháy                  chữa cháy

11

Nguyễn Văn Trang

10/4/1977

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt

Thạc sỹ Luật Kinh tế

12

Ngô Văn Bên

30/9/1978

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát đường thủy

Thạc sĩ An ninh Nhân dân

13

Dương Minh Dũng

21/10/1974

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Kỹ thuật hình sự

Cử nhân Luật

14

Lê Minh Luân

20/12/1975

Nam

Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Tiến sĩ An ninh

15

Trần Hoàng Độ

1976

Nam

Trưởng phòng Phòng Tham mưu

Thạc sĩ An ninh Nhân dân

16

Tạ Thị Vinh

04/6/1970

Nữ

Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu

Cử nhân Luật

17

Lê Minh Phong

16/7/1980

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Xây dựng phong trào và bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thạc sĩ An ninh Nhân dân

18

Nguyễn Văn Ái

20/10/1967

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức Cán bộ

Đại học Luật

19

Thái Hoàng Nam

11/8/1978

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị

Thạc sĩ An ninh Nhân dân

20

Mai Thanh Tuấn

10/5/1975

Nam

Phó Chánh Thanh tra

Đại học Luật

21

Trần Văn Dương

27/5/1973

Nam

Phó Giám đốc

Thạc sĩ

An ninh Nhân dân

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND TP

22

Đinh Trung Kiên

09/9/1965

Nam

Chánh Văn phòng                                        Cơ quan Cảnh sát điều tra

Đại học Cảnh sát

23

Phạm Quách Hùng

11/9/1973

Nam

Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đại học Cảnh sát

Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND TP

24

Đặng Quốc Quang

04/4/1974

Nam

Phó trưởng phòng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Cử nhân Luật

25

Trần Thanh Vân

1970

Nữ

Phó Chủ nhiệm thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy

Thạc sĩ Văn

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

của UBND TP

26

Huỳnh Trí Sĩ

30/10/1962

Nam

Chi hội phó, Chi hội Luật gia Công an TP

Đại học An ninh

27

Nguyễn Văn Tưởng

08/9/1978

Nam

Phó Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

Thạc sỹ an ninh nhân dân

Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 24/11/2022

của UBND TP

II. BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ

28

Nguyễn Văn Tới

07/9/1977

Nam

Phó Chủ nhiệm Chính trị

Cử nhân Chính trị

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

29

Nguyễn Khắc Tuyên

01/8/1968

Nam

Chánh Thanh tra Quốc phòng

Cử nhân Kỹ thuật

30

Trần Phi Hùng

22/7/1971

Nam

Viện trưởng Viện Kiểm sát khu vực 91

Cử nhân Luật

31

Trần Thanh Điền

25/02/1982

Nam

Trợ lý Tuyên huấn

Phòng Chính trị

Cử nhân Chính trị

32

Phan Thị Lệ Quyên

06/01/1985

Nữ

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát khu vực 91

Cử nhân Luật

33

Nguyễn Đệ Tam

09/4/1990

Nam

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát khu vực 91

Cử nhân Luật

34

Trần Công Dự

01/9/1972

Nam

Thanh tra viên Quốc phòng

Đại học Quân sự

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND TP

35

Lê Sỹ Tuấn

05/8/1972

Nam

Trưởng Ban Tuyên Huấn

Học viện Chính trị

36

Lê Văn Bình

20/11/1978

Nam

Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Khu vực 91

Cử nhân Luật

37

Trương Văn Cường

22/11/1967

Nam

Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 5

Cử nhân Luật

III. ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ

38

Tống Văn Nhịn

1973

Nam

Phó Chủ tịch

Cử nhân Luật

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

39

Nguyễn Văn Mun

1966

Nam

Phó Trưởng ban Ban Dân chủ, Pháp luật

Cử nhân Luật

40

Nguyễn Thúy Hằng

1974

Nữ

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thúy Hằng

Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 08/6/2016 của UBND TP

IV. BAN DÂN TỘC

41

Nguyễn Thanh Hòa

14/7/1969

Nam

Phó Trưởng ban

Thạc sĩ Chính sách công

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

42

Tào Việt Thắng

12/7/1972

Nam

Phó Trưởng Ban

Cử nhân Luật

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND TP

V. ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ

43

Trương Thanh Tùng

28/01/1985

Nam

Trưởng ban Ban Tuyên giáo

Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

VI. TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

44

Nguyễn Chế Linh

1979

Nam

Phó Chánh tòa Tòa Hành chính

Thạc sĩ Luật

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

VII. CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

45

Nguyễn Tấn Sang

15/6/1970

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ,                   Dự toán, Pháp chế

Thạc sĩ Luật Kinh tế

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

VIII. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM, CHI NHÁNH THÀNH PHỐ CẦN THƠ

46

Nguyễn Công Thức

04/01/1985

Nam

Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giám sát

Thạc sĩ Kinh tế, Tài chính ngân hàng; Cử nhân Luật

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

IX. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ THÀNH PHỐ

47

Phạm Thị Hồng Thắm

10/6/1970

Nữ

Trưởng ban Ban Tuyên giáo - Pháp luật

Đại học Luật

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

X. HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ

48

Lưu Quốc Bưu

09/9/1959

Nam

Trưởng ban Ban Tuyên giáo

Cử nhân Khoa học xã hội nhân văn

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

49

Trần Văn Vinh

02/6/1968

Nam

Phó Trưởng ban Ban Tổ chức-Kiểm tra và Phong trào

 

Đại học quân sự

Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

XI. HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

50

Nguyễn Văn Út

01/9/1971

Nam

Chánh Văn phòng

Thạc sĩ Luật Kinh tế

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

51

Trịnh Văn Châu Nhân

17/8/1965

Nam

Phó Chủ tịch

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quyết định số 1910/QĐ-UBND

ngày 12/8/2011 của UBND TP

52

Võ Phú Dũng

10/12/1972

Nam

Phó ban, Ban Xây dựng

Cử nhân Luật

XII. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ

53

Đoàn Văn Dũng

08/4/1975

Nam

Phó Chủ tịch

Thạc sĩ Kinh tế Chính trị; Cử nhân Quản trị kinh doanh

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

54

Phan Thị Thanh Hiền

20/12/1975

Nữ

Trưởng ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động

Thạc sĩ Chính trị học;

Kỹ sư Bảo hộ lao động

Quyết định số 2330/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

55

Nguyễn Thị Phương Kiều

13/121976

Nữ

Trưởng ban

Tuyên giáo – Nữ công

Cử nhân Sư phạm

XIII. THANH TRA THÀNH PHỐ

56

Trần Phước Hoàng

25/7/1963

Nam

Chánh Thanh tra

Cử nhân Luật

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND TP

57

Bùi Xuân Thành

29/10/1966

Nam

Trưởng phòng Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng

Cử nhân Luật

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

58

Hồ Thanh Bình

02/3/1969

Nam

Trưởng phòng Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 02

Cử nhân

59

Bùi Tuấn Anh

23/9/1980

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra

Tiến sĩ Kinh tế

60

Đỗ Thúy Huỳnh

08/10/1980

Nữ

Thanh tra viên Văn phòng Thanh tra

Thạc sĩ Luật

61

Hà Quốc Đệ

29/3/1983

Nam

Thanh tra viên Phòng Thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo 01

Cử nhân Luật

XIV. BAN AN TOÀN GIAO THÔNG THÀNH PHỐ

62

Mai Minh Ngoan

1980

Nam

Chánh Văn phòng

Thạc sĩ Khoa học chính trị; Cử nhân Quản lý Hành chính học

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

63

Lê Tuấn Khải

10/12/1985

Nam

Chuyên viên

Cử nhân Việt Nam học

XV. VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

64

Nguyễn Văn Vinh

27/12/1969

Nam

Chánh Văn phòng

Đại học Luật

Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

XVI. SỞ Y TẾ

65

Mai Anh Tuấn

18/9/1977

Nam

Phó Chánh Văn phòng

Thạc sĩ Luật

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

66

Phạm Phú Trường Giang

10/02/1970

Nam

Phó Giám đốc

Bác sĩ chuyên khoa

cấp II

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND TP

67

Châu Ngọc Tâm

1973

Nữ

Phó Chánh Thanh tra

Dược sỹ chuyên khoa

cấp I

68

Trần Trường Chinh

1968

Nam

Phó Chánh Thanh tra

Bác sỹ chuyên khoa

cấp I

XVII. SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

69

Đặng Đình Huân

06/7/1965

Nam

Trưởng phòng Phòng Thông tin, Báo chí, Xuất bản

Thạc sĩ Báo chí

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND TP

70

Nguyễn Văn An

09/5/1979

Nam

Trưởng phòng Phòng Công nghệ thông tin

Thạc sĩ Hệ thống thông tin

71

Phạm Anh Tuấn

17/11/1978

Nam

Phó Trưởng phòng Phòng Bưu chính, Viễn thông

Thạc sĩ Kỹ thuật điện tử;         Cử nhân Quản trị kinh doanh

72

Nguyễn Việt Thanh

05/5/1966

Nam

Chánh Thanh Tra

Đại học Kinh tế ngoại thương;

Cử nhân Anh văn

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND TP

73

Tạ Bé Loan

26/3/1981

Nữ

Phó Chánh Thanh tra

Đại học Luật; Đại học Sư phạm Pháp văn

XVIII. SỞ CÔNG THƯƠNG

74

Quách Quốc Hưng

10/12/1985

Nam

Thanh tra viên

Đại học Luật Hành chính

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

75

Đinh Thanh Phú

06/5/1967

Nam

Chánh Thanh tra

Đại học Luật

Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND TP

76

Phù Nguyễn Thanh Lưu

01/10/1976

Nam

Trưởng phòng Pháp chế, Thanh tra

Cử nhân Luật

XIX. SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

77

Trương Công Quốc Việt

27/6/1974

Nam

Phó Giám đốc Sở VHTTDL

ĐH Sư phạm Anh văn; ĐH Địa lý du lịch

Quyết định số 3977/QĐ-

UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thành phố

78

Dương Quang Đức

18/3/1969

Nam

Phó Chánh Thanh tra, Sở VHTTDL

ThS Giáo dục học

79

Trương Hoàng Em

09/9/1972

Nam

Phó Chánh Thanh tra, Sở VHTTDL

ĐH Địa lý du lịch

80

Lê Thanh Bình

20/8/1970

Nam

Trưởng phòng, Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình

Đại học Luật

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND TP

81

Hồng Quốc Khánh

16/01/1964

Nam

Giám đốc Nhà hát Tây Đô

Thạc sĩ Văn hóa học

82

Phan Thị Thùy Giang

30/11/1966

Nữ

Giám đốc Thư viện thành phố

Thạc sĩ Thông tin Thư viện

83

Trương Ngọc Diện

18/02/1976

Nữ

Phó Trưởng phòng, Phòng Tổ chức - Pháp chế

Thạc sĩ Văn hóa học;

 Đại học Luật

84

Hồ Minh Hà

10/3/1962

Nam

Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

 

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND TP

85

Nguyễn Minh Tuấn

30/10/1978

Nam

Phó Giám đốc

Thạc sĩ Văn hóa học;

 Đại học Luật

 

 

 

 

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND TP

86

Lê Hồng Đông

01/10/1976

Nam

Chánh Thanh tra

Đại học Quản lý văn hóa

87

Lư Quốc Nhiêu

06/6/1967

Nam

Hiệu trưởng Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao

Thạc sĩ Giáo dục thể chất

88

Nguyễn Thiên Phú

13/8/1976

Nam

Phó Chánh Văn phòng

Đại học Hành chính;

 Đại học Tin học

89

Nguyễn Thanh Phú

10/02/1981

Nam

Phó Giám đốc Nhà hát Tây Đô

Đại học Quản lý văn hóa

XX. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

90

Lý Đạt Lợi

1965

Nam

Chánh Thanh tra

Cử nhân Luật

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

91

Huỳnh Quốc Tuấn

15/7/1972

Nam

Chánh Văn phòng Sở

Cử nhân Luật;

Cử nhân Sư phạm địa lý

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND TP

XXI. SỞ NỘI VỤ

92

Trương Hồng Dự

1966

Nam

Phó Giám đốc

Cử nhân Hành chính; Cử nhân Kinh tế; Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

93

Lê Hoàng Khởi

12/12/1969

Nam

Phó Chánh Thanh tra

Cử nhân Luật;                      Cử nhân Kinh tế

94

Nguyễn Duy Bình

1969

Nam

Phó Giám đốc

Cử nhân Hành chính; Kỹ sư Lâm nghiệp

 

 

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND TP

95

 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

 

1975

Nữ

Trưởng phòng,

Phòng Công chức, viên chức

Cử nhân Khoa học

96

Ngô Thị Kim Thùy

1978

Nữ

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Cử nhân Ngữ văn

XXII. SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

97

Nguyễn Thị Lệ Hoa

09/4/1968

Nữ

Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản

Thạc sỹ

Nuôi trồng Thủy sản

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

98

Tô Minh Nguyệt

21/5/1978

Nữ

Phó Trưởng phòng Phòng Khai thác và Phát triển nuôi trồng thủy sản, Chi cục Thủy sản

Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản

99

Trần Quang Trí

25/7/1986

Nam

Viên chức Chi cục Thủy sản

Thạc sỹ

Nuôi trồng Thủy sản

100

Hồ Minh Kha

02/01/1988

Nam

Viên chức Chi cục Thủy sản

Thạc sỹ Quản lý nguồn lợi thủy sản

101

Huỳnh Phương Thảo

19/5/1987

Nữ

Viên chức Chi cục Thủy sản

Đại học Quản lý nghề cá

102

Nguyễn Mạnh Tân

09/5/1978

Nam

Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ

Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

103

Phan Văn Tín

06/6/1988

Nam

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ

Thạc sĩ Phát triển nông thôn

104

Huỳnh Thị Cẩm Vân

07/3/1984

Nữ

Trưởng phòng Phòng Thanh tra - Pháp chế, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Thạc sĩ Bảo vệ thực vật

105

Nguyễn Quốc Vinh

15/11/1977

Nam

Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Thạc sĩ Thú y

106

Huỳnh Nguyễn Bình Khang

09/12/1986

Nam

Phó Trưởng Liên trạm

Chi cục Thủy sản

Đại học quản lý Nghề cá

107

Nguyễn Minh Hiền

17/7/1963

Nam

Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn

Cử nhân

Kinh tế nông thôn

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND TP

 

108

Nguyễn Thanh Long

18/02/1982

Nam

Chuyên viên Chi cục Kiểm lâm

Cử nhân Luật

109

Huỳnh Thị Cẩm Vân

07/3/1984

Nữ

Trưởng phòng,phòng Thanh tra pháp chế Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Thạc sĩ Bảo vệ thực vật

110

Nguyễn Quốc Vinh

15/11/1977

Nam

Phó Chi cục trưởng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y

Thạc sĩ Thú y

111

Nguyễn Tấn Nhơn

18/01/1971

Nam

Phó Giám đốc

Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND TP

 

 

 

 

 

 

112

Phạm Trường Yên

20/7/1966

Nam

Phó Giám đốc

Thạc sĩ Nuôi trồng Thủy sản

113

Nguyễn Minh Hải

02/9/1980

Nam

Chi cục trưởng,

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm và Thủy sản

Kỹ sư Công nghệ thực phẩm; Cử nhân Luật

114

Nguyễn Thị Phượng

17/11/1978

Nữ

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý chất lượng Nông Lâm và Thủy sản

Thạc sĩ Trồng trọt

115

Huỳnh Thanh Vui

1977

Nam

Phó Chi cục trưởng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Đại học Trồng trọt

116

Nguyễn Lê Trường Hải

27/7/1970

Nam

Trưởng phòng, Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Phát triển nông thôn

Cử nhân Xã hội học

117

Nguyễn Văn Hào

21/8/1975

Nam

Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ, Chi cục Phát triển nông thôn,

Thạc sĩ Thú y

118

Lê Hồng Thắng

24/8/1982

Nam

Chuyên viên Chi cục Thủy sản

Thạc sĩ Khai thác thủy sản

119

Trần Hữu Học

30/3/1983

Nam

Trưởng phòng, Phòng Thanh tra - pháp chế, Chi cục Thủy sản

Thạc sĩ Khai thác thủy sản

120

Lê Quốc Bảo

21/01/1984

Nam

Chuyên viên Chi cục Thủy sản

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

121

Tăng Minh Kỳ

10/10/1981

Nam

Phó Trưởng phòng, Phòng Nuôi trồng thủy sản

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

122

Phùng Thị Hừng

06/11/1980

Nữ

Trưởng Liên Trạm Thủy sản

Thạc sĩ Nuôi trồng thủy sản

123

Lâm Văn Út

12/3/1977

Nam

Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm

Thạc sĩ Phát triển nông thôn

124

Huỳnh Văn Diệp

16/11/1973

Nam

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp và Thanh tra - pháp chế

Kỹ sư nuôi trồng thủy sản

Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND TP

125

Dương Hữu Phúc

01/01/1975

Nam

Công chức, Chi cục Thủy sản

Đại học Kinh tế thủy sản

126

Lê Văn Hảo

07/6/1990

Nam

Công chức, Chi cục Thủy sản

Đại học Nuôi trồng thủy sản

XXIII. SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

127

Tiêu Minh Dưỡng

1976

Nam

Phó Giám đốc

Thạc sĩ Quản lý giáo dục

 

 

 

 

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

128

Phan Quỳnh Dao

07/6/1973

Nữ

Phó Giám đốc

Cử nhân Luật

129

Lê Minh Lợi

30/12/1976

Nam

Phó Chánh Thanh tra

Cử nhân Luật

130

Châu Văn Tuốt

10/7/1981

Nam

Trưởng phòng Phòng Xã hội

Đại học Hành chính học

131

Nguyễn Văn Toàn

15/7/1973

Nam

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Cần Thơ

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

132

Huỳnh Minh Thảo

18/12/1966

Nam

Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Thới Lai

Đại học Sư phạm tâm lý           giáo dục

133

Hồ Thanh Hải

28/02/1970

Nam

Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội thành phố Cần Thơ

Thạc sĩ Giáo dục học

134

Ngô Trí Dũng

12/01/1966

 

Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội

Đại học Vật lý

Quyết định số 2166/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND TP

135

Nguyễn Minh Trí

01/01/1963

Nam

Chánh Văn phòng

Cử nhân Luật

136

Nguyễn Thanh Hòa

03/3/1972

Nam

Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy

Cử nhân Luật

XXIV. SỞ TƯ PHÁP

137

Lê Thanh Trang

12/12/1981

Nam

Phó Giám đốc

Thạc sĩ Luật

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố

138

Châu Thị Minh

01/01/1977

Nữ

Phó Giám đốc

Thạc sĩ Quản lý hành chính; Đại học Luật

138

Nguyễn Công Duy

12/3/1982

Nam

Trưởng phòng Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật

Thạc sĩ Luật

140

Nguyễn Thị Lệ Thu

15/5/1983

Nữ

Trưởng phòng Phòng Lý lịch tư pháp

Thạc sĩ Luật

141

Bùi Thị Xuân Thy

25/12/1980

Nữ

Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPCT

Thạc sĩ Luật

142

Trần Tấn Em

29/3/1981

Nam

Phó Trưởng phòng, Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

Thạc sĩ Luật

143

Lê Văn Hận

01/7/1982

Nam

Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý  Nhà nước TPCT

Thạc sĩ Luật

144

Phan Thị Ngọc Thanh

01/8/1984

Nữ

Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TPCT

Thạc sĩ Luật

145

Phạm Văn Dũng

12/10/1976

Nam

Phó Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ 1

Cử nhân luật

Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND TP

XXV. SỞ XÂY DỰNG

146

Tạ Chí Nhân

15/9/1964

Nam

Phó Giám đốc

 

Thạc sĩ

Kỹ thuật xây dựng

Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND TP

147

Nguyễn Khánh Vinh

12/7/1980

Nam

Chánh Thanh tra

 

Kỹ sư Công trình nông thôn;

Cử nhân Luật

148

Diệp Diệu Hiền

08/6/1984

Nữ

Chuyên viên

Văn phòng Sở Xây dựng

Thạc sĩ Luật

149

Nguyễn Công Sơn

26/02/1970

Nam

Trưởng phòng, Phòng Quản lý Xây dựng

Kỹ sư Thủy công

Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND TP

XXVI. CỤC HẢI QUAN

150

Tô Việt Triều

1963

Nam

Kiểm tra viên,

Đội kiểm soát Hải quan

Đại học

 Kinh tế đối ngoại

Quyết định số 2230/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND TP

XXVII. SỞ NGOẠI VỤ

151

Phạm Hoàng Oanh

19/7/1982

Nữ

Chánh Văn phòng

Thạc sĩ Luật;

 Cử nhân Anh văn

Quyết định số 1844/QĐ-UBND ngày 01/6/2016 của UBND TP

152

Dương Quốc Cường

07/02/1973

Nam

Phó Chánh Thanh tra

Cử nhân Luật

XXVIII. SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

153

Trần Thị Thanh Điệp

1974

Nữ

Trưởng phòng, Phòng Quản lý chuyên ngành

Thạc sĩ Luật

Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 07/3/2020 của UBND TP

154

Trần Bá Quang

1975

Nam

Chánh Thanh tra

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

155

Dương Thị Thanh Thàn

1988

Nữ

Chuyên viên Văn phòng Sở

Cử nhân Luật

XXIX. SỞ TÀI CHÍNH

156

Phan Thị Kiều Oanh

02/4/1982

Nữ

Chuyên viên Văn phòng Sở

Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng;

 Cử nhân Luật

Quyết định số 1691/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND TP

XXX. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

157

Trần Thanh Bình

05/7/1976

Nam

Giám đốc

Thạc sỹ Triết học

Quyết định số 3977/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của UBND TP

158

Trang Hoàng Tuấn

17/10/1962

Nam

Phó Chánh Thanh tra

Thạc sĩ Tiếng pháp

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND TP

159

Nguyễn Thị Hoa

12/8/1989

Nữ

Chuyên viên Văn phòng Sở

Cử nhân Luật

XXXI. SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

160

Nguyễn Văn Biết

12/6/1980

Nam

Đội trưởng

 Đội Thanh tra hành chính               

Cử nhân Luật

Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 11/8/2016 của UBND TP

XXXII. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

161

Lê Quốc Hoàng

22/12/1964

Nam

Phó Chánh Văn phòng

Thạc sĩ Quản lý; Cử nhân Kinh tế; Cử nhân Luật

Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 của UBND TP

                     

----------------------------