Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 1552/BTTTT-THH Thực hiện hướng dẫn kỹ thật triển khai Đề án 06 phiên bản 1.0
2 22/KH-UBND Kế hoạch - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
3 23/KH-UBND Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2022
4 24/KH-UBND Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lí vi phạm hành chính năm 2022
5 6576/UBND-KGVX Phân bổ vắc xin phòng COVID-19 để tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại
6 6573/UBND-KGVX Triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19
7 255/KH-UBND Điều chỉnh việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều bổ sung và liều nhắc lại trên địa bàn thành phố Cần Thơ
8 6468/UBND-KGVX Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của vi rút SARS-CoV-2
9 6464/UBND-NC Triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm về pháo từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
10 6255/UBND-KGVX Tiếp tục vừa kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phát triển kinh tễ - xã hội
11 3690/QĐ-UBND Quyết định Phân công 08 tổ nhập liệu F0 lưu động tăng cường cho Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa bàn thành phố
12 6133/UBND-KGVX Chấn chỉnh tình trạng trục lợi danh nghĩa báo chí để sách nhiễu, hoạt động trái pháp luật
13 5989/UBND-HCTC Thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
14 233/HĐ.PHPBGDPL Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay
15 234/KH-UBND Thực hiện quản lý, cách ly, điều trị F0 tại nhà trên địa bàn thành phố
16 235/KH-UBND Cách ly y tế F1 tại nhà trên địa bàn thành phố
17 187/KH-UBND Hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021
18 2830/BTP-PBGDPL Tăng cường tuyên truyền PBGDPL về phòng, chống COVID-19
19 174/KH-UBND Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố
20 1805/STP-PBGDPL Hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các quy định Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
21 Số 14/KH-UBND Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã. phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ...