Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 155/BYT-DP Tải files đính kèm Thực hiện công điện số 05/CĐ-TTg ngày 8/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công ...
2 Trước diễn biến dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng, ngày 12/4/2023, Bộ Y tế đã gửi công văn 2116/BYT-DP đến Uỷ ban nhân dân ...
3 155/BYT-DP Tăng cương công tác phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên Đán và mùa lễ hội 2023
4 3333/BYT-DP Công văn số 3333/BYT-DP ngày 25 tháng 6 năm 2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường tiêm chủng và sử dụng vacxin phòng Covid- 19
5 2262/BYT-CNTT Công văn số 2262/BYT-CNTT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình “làm sạch” dữ liệu tiêm ...
6 2118/BYT-DP Công điện số 2118/BYT-DP Ngày 26 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế tạm dừng áp dụng khai báo y tế tại cửa khẩu đối với COVID-19
7 1909/BYT-DP Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19 và biện pháp y tế ...
8 1535/BYT-DP Công văn số 1535/BYT-DP ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế về việc vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi
9 510/BYT-MT Công văn số 510/BYT-MT 28/01/2022 của Bộ Y tế về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học ...
10 Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về vận chuyển hàng hoá
11 Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị
12 7630/BGTVT-VT Công văn số 7630/BGTVT-VT ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ giao thông vận tải quy định về việc tạo thuận lợi cho phương tiện ...
13 22/CĐ-BYT Công điện Số 22/CĐ-BYT 05/01/2022 của Bộ Y tế về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến ...
14 1436/CĐ-BYT Công điện số 1436/CĐ-BYT ngày 19 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc quán triệt công tác xét nghiệm và một số biện pháp ...
15 1409/CĐ-BYT Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng, chống dịch ...
16 4226/QĐ-BYT Quyết định số 4226/QĐ-BYT ngày 01 tháng 9 năm 2021 của Bộ Y tế về việc Thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh ...
17 4156/QĐ-BYT Quyết định số 4156/QĐ-BYT ngày 28 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành Tài liệu Hướng dẫn Chăm sóc người nhiễm ...
18 1570/QĐ-BGTVT Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao ...
19 4038/QĐ-BYT Quyết định số 4038/QĐ-BYT ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời về quản lý ...
20 2661/LĐTBXH-PC Công văn số 2661/LĐTBXH-PC ngày 13 tháng 8 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về giải đáp một số chính sách hỗ ...
21 6565/BYT-MT Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh
22 6401/BYT-KHTC Công văn số 6401/BYT-KHTC ngày 7 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình ...
23 6202/BYT-DP Công văn số 6202/BYT-DP ngày 2 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vacxin phòng Covid-19
24 6212/BYT-MT Công văn số 6212/BYT-MT ngày 2 tháng 8 năm 2021 của Bộ Y tế về việc vệ sinh khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19
25 3638/QĐ-BYT Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống ...
26 4481/BCT-TTTN Công văn số 4481/BCT-TTTN ngày 27 tháng 7 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu
27 5223/TCĐBVN-VT Công văn số 5223/TCĐBVN-VT ngày 25 tháng 7 năm 2021 của Bộ giao thông vận tải quy định về việc điều chỉnh, bổ sung một số ...
28 4349/BCT-TTTN Công văn số 4349/BCT-TTTN ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bộ Công Thương quy định về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.
29 5753/BYT-MT Công văn số 5753/BYT-MT ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ Y tế về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận ...
30 5071/TCĐBVN-VT Công văn số 5071/TCĐBVN-VT ngày 19 tháng 7 năm 2021 của Bộ giao thông vận tải quy định về việc tạo thuận lợi cho các phương ...
31 3416/QĐ-BYT Quyết định số 3416/QĐ-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Bộ y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị Covid-19 ...
32 777/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 777/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội về việc công bố thủ tục hành ...
33 623/QĐ-LĐTBXH Quyết định số 623/QĐ-LĐTBXH ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội về việc hỗ trợ cho trẻ em bị ...