Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 01-CV/BCĐ Công văn số 01-CV/BCĐ ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ đạo công tác công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố về ...
2 506-CV/TU Công văn số 506-CV/TU ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thành ủy Cần Thơ về về việc phân bổ vắc xin phòng Covid-19 (169.650 liều vắc ...
3 377-CV/TU Công văn số 377-CV/TU Về phân bổ vắc xin phòng Covid-19 (tiêm liều bổ sung và liều nhắc lại)
4 03-TB/BCĐ Thông báo số 03-TB/BCĐ ngày 07 tháng 9 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên ban ...
5 246-CV/TU Công văn số 246-CV/TU ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp phát ...
6 87-TB/TU Thông báo số 87-TB/TU ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên ban Chấp ...
7 233-CV/TU Công văn số 233-CV/TU ngày 11 tháng 8 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách hỗ trợ theo ...
8 151-TB/VPTU Thông báo số 151-TB/VPTU ngày 31 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về kết luận của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên ban ...
9 221-CV/TU Công văn số 221-CV/TU ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Thành ủy Cần Thơ về tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm giãn cách xã hội ...