Tìm kiếm văn bản khác:

ID Số kí hiệu Trích yếu Kèm văn bản
1 2022 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ CẦN ...
2 2022 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
3 2022 DANH SÁCH XÃ CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2022 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
4 375/QĐ-UBND Quyết định 375/QĐ-UBND công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 - Huyện Vĩnh ...
5 92/KH-UBND Thực hiện quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-07-2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về Xã, ...
6 2021 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021
7 2021 DANH SÁCH ĐẠT CHUẨN TCPL
8 2021 DANH SÁCH CHƯA ĐẠT CHUẨN TCPL
9 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CHƯA ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
10 DANH SÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
11 --- Danh sách phường chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Bình Thủy
12 --- Danh sách phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật Bình Thủy
13 --- Danh sách cấp xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Phong Điền
14 731/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Ô Môn
15 619/QĐ-TTg KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA THÀNH PHỐ ...
16 25/2021/QĐ-TTg
17 409/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Bình Thủy
18 262/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Cờ Đỏ
19 310/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Cái Răng
20 90/QĐ-UBND Quyết định công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Thốt Nốt
21 219/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Huyện Vĩnh Thạnh
22 445/QĐ-UBND Quyết định Công nhận phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Quận Ninh Kiều
23 119/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Huyện Phong Điền
24 224/QĐ-UBND Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 - Huyện Thới Lai