Hội nghị trực tuyến góp ý dự thảo các nghị định liên quan đến Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở

Chiều nay 21/5, tại TP. Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc bàn về dự thảo các nghị định bao gồm: Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở.

Theo đó, chủ trì điểm cầu thành phố Cần Thơ, ông Dương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng tham dự hội nghị trực tuyến có đại diện lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân thành phố; đại diện Liên đoàn Lao động thành phố; đại diện lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố, Ngân hàng Phát triển khu vực Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Hiệp Thoại Bất động sản thành phố Cần Thơ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã trình bày dự thảo các nghị định do Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện, cụ thể như sau:

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản gồm 7 chương, 37 điều bao gồm quy định chung; kinh doanh bất động sản có sẵn và kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai; thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản; hợp đồng kinh doanh bất động sản; điều tiết thị trường bất động sản; điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản về xây dựng và quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gồm 4 chương, 27 điều bao gồm quy định chung; nội dung cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; xây dựng, quản lý, vận hành, công bố và khai thác hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; tổ chức thi hành.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở về phát triển và quản lý nhà ở xã hội gồm 7 chương, 78 điều gồm những quy định chung; các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang; về nhà ở xã hội; về nhà lưu trú cho công nhân; về nhà ở cho lực lượng vũ trang và tổ chức thực hiện; điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư quy định chi tiết 8 chương, 48 điều gồm quy định chung; các giai đoạn đầu tư xây dựng dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; di dời, cưỡng chế di dời và bố trí chỗ ở tạm thời; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đối với trường hợp quy gom; cơ chế ưu đãi đối với dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; đóng góp kinh phí để xây dựng lại nhà chung cư; điều khoản thi hành.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở gồm 12 chương, 95 điều bao gồm quy định chung; quy định về sở hữu nhà ở; quy định cụ thể về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh; các giai đoạn của dự án đầu tư xây dựng nhà ở; phát triển, quản lý sử dụng nhà ở công vụ; phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư, phát triển nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ ở; huy động vốn để phát triển nhà ở; chuyển đổi công năng nhà ở; quản lý, sử dụng nhà ở thuộc tài sản công; phân hạng nhà chung cư; quản lý sử dụng nhà chung cư; điều khoản thi hành.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý về các nội dung được đề cập trong các dự thảo nghị định. Một số đại biểu đề nghị làm rõ những nội dung liên quan đến quy định về nhà ở cho lực lượng vũ trang; quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư...

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu, phối hợp với các bộ, ngành liên quan để hoàn thiện dự thảo các nghị định trình Chính phủ xem xét, quyết định, bảo đảm đủ điều kiện để Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2024 có hiệu lực sớm.

                                                                                                                          Phòng Nghiệp vụ 1-Sở Tư pháp