Hưởng ứng “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng"

Ngày 29/3/2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành Thư kêu gọi Hưởng ứng “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng" kính gửi đến Toàn thể Nhân dân thành phố Cần Thơ với nội dung, cụ thể như sau:

Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng đang diễn biến phức tạp. Số lượng vụ việc gia tăng, phương thức, thủ đoạn ngày càng tỉnh vi, quy mô, tính chất và mức độ thiệt hại ngày càng lớn. Điều này gây bức xúc trong dư luận làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và đời sống của Nhân dân.

Công tác tuyên truyền, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng đã được triển khai quyết liệt, bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

Dự báo thời gian tới, tỉnh hình tội phạm hoạt động trên không gian mạng sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy, Tôi trân trọng kêu gọi các cơ quan, tổ chức và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham gia hưởng ứng mạnh mẽ “Chiến dịch tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống hoạt động tội phạm trên không gian mạng"; nâng cao tỉnh thần cảnh giác khi tham gia các hoạt động trên môi trường mạng; thường xuyên theo dõi, tìm hiểu, cập nhật các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trên không gian mạng, chia sẻ, tuyên truyền cho người thân, gia đình và cộng đồng để chủ động phòng tránh; truy cập theo mã QR website Công an thành phố, mã QR fanpage Facebook Công an thành phố và trên ứng dụng VNeID (mục Cảnh báo thủ đoạn tội phạm) để cập nhật thông tin; tích cực tố giác tội phạm, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật và hoạt động nghỉ vẫn liên quan đến tội phạm trên không gian mạng qua đường dây nóng (069.367.2888) hoặc qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an.

                                                       Phòng Nghiệp vụ 1-Sở Tư pháp