Một số quy định về nghĩa vụ quân sự

Hỏi: Đối tượng nào được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS)? Đối tượng nào không được đăng ký NVQS?

Đáp: Theo quy định Luật NVQS hiện hành, đối tượng đăng ký NVQS bao gồm: công dân nam đủ 17 tuổi trở lên; công dân nữ trong độ tuổi thực hiện NVQS có ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội Nhân dân, đủ 18 tuổi trở lên.

Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính, theo quy định của pháp luật, thì được miễn đăng ký NVQS.

Ngoài ra, Luật quy định người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân, thì không được đăng ký NVQS. Khi các đối tượng này hết thời hạn áp dụng các biện pháp quy định thì được đăng ký NVQS.

 

Thanh niên quận Cái Răng tham gia khám sức khỏe NVQS năm 2024. Ảnh: V. TRUNG

Hỏi: Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình trong thực hiện NVQS?

Đáp: Theo quy định Luật NVQS hiện hành cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm giáo dục, động viên và tạo điều kiện cho công dân thực hiện NVQS.

Hỏi: Nguyên tắc đăng ký NVQS?

Đáp: Đăng ký NVQS phải đảm bảo nguyên tắc: đúng đối tượng, trình tự thủ tục, chế độ chính sách theo quy định của pháp luật; thống nhất, công khai, minh bạch, thuận lợi cho công dân; quản lý chặt chẽ, nắm chắc số lượng, chất lượng, nhân thân của công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS; mọi thay đổi về cư trú của công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật.

Hỏi: Trường hợp nào được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Đáp: Luật NVQS hiện hành quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe; là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra, được UBND cấp xã xác nhận; 1 con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61-80%; có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân; người thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do UBND cấp tỉnh trở lên quyết định; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian 1 khóa đào tạo của 1 trình độ đào tạo; dân quân thường trực.

Hỏi: Trường hợp nào được miễn gọi nhập ngũ?

Đáp: Luật NVQS hiện hành quy định con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; 1 anh hoặc 1 em trai của liệt sĩ; 1 con của thương binh hạng hai; 1 con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; 1 con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, công an nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên... được miễn gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.