Sự kiện AGRITECHNICA ASIA LIVE 2022

Ngày 17/8/2022, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND phối hợp tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 tại thành phố Cần Thơ.

AGRITECHNICA ASIA Live là một sự kiện quốc tế được tổ chức luân phiên hàng năm ở các quốc gia Châu Á nhằm thúc đẩy canh tác nông nghiệp bền vững thông qua ứng dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại.

Năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Hiệp hội nông nghiệp Đức (DLG) và Viện nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 với chủ đề “Cơ giới hóa đồng bộ hướng tới nền nông nghiệp bền vững” tại thành phố Cần Thơ. Đây là sự kiện quốc tế trọng điểm mang dấu ấn của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2022.

Thành phần tham dự sự kiện gồm: Lãnh đạo Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố; Khách quốc tế khoảng 100 đại biểu, trong đó có cố vấn của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan; cùng với Nông dân, người vận hành, chủ sở hữu máy, thiết bị nông nghiệp, nhà cung cấp dịch vụ cơ giới hóa trong và ngoài nước, nhà khoa học, khuyến nông, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan truyền thông (khoảng 3.000 - 4.000 đại biểu).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức các chuỗi hoạt động trong khuôn khổ sự kiện bao gồm: các cuộc Hội thảo khoa học; Trưng bày, triển lãm máy móc, thiết bị nông nghiệp và sản phẩm OCOP; Trình diễn công nghệ, máy, thiết bị trên đồng ruộng…

Thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện (theo Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 về việc thành lập Ban Tổ chức sự kiện AGRITECHNICA ASIA Live 2022 của thành phố Cần Thơ).

Các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến 26/8/2022./.

Phòng Nghiệp vụ 1 - STP