Ðẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(CT) - Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố vừa ban hành công văn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Ngày PLVN).

 

Tại Lễ mít tinh, ra quân hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, các đại biểu giao nhiệm vụ cho các cụm thi đua và trao tờ rơi tuyên truyền phòng chống ma túy cho đại diện các mô hình để tuyên truyền đến người dân.​

Theo đó, căn cứ điều kiện thực tiễn tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức Bổ trợ tư pháp trên địa bàn thành phố (Công chứng, Ðấu giá, thừa phát lại, Tư vấn pháp luật…) cần có các hình thức tuyên truyền thiết thực về mục đích, ý nghĩa Ngày PLVN (9-11), tổ chức hội nghị, hội thảo, thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn pháp luật, sưu tầm, viết tin bài có liên quan về Ngày PLVN... bên cạnh đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, đơn vị chủ động lựa chọn khẩu hiệu, treo băng rôn tại cơ quan, đơn vị để tuyên truyền về ý nghĩa Ngày PLVN cho phù hợp, như Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống; Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh...

Trên cơ sở kế hoạch của UBND thành phố, các đơn vị tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện Ngày PLVN năm 2022, chủ động lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Ngày PLVN tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, Phòng Tư pháp quận, huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tham mưu giúp UBND cùng cấp trong việc tổ chức triển khai thực hiện Ngày PLVN tại địa phương theo kế hoạch đề ra.