CHIẾN DỊCH XÉT NGHIỆM CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN NINH KIỀU

Sáng ngày 09/8/2021, trên địa bàn quận Ninh Kiều thực hiện chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn quận. Nhằm siết chặt quản lý, tăng cường thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, xét nghiệm toàn bộ cộng đồng 3 lần, cách nhau 3 ngày/lần để sàng lọc, phát hiện F0 đưa ra khỏi cộng đồng và quản lý, cách ly F1 để làm sạch cộng đồng, từng bước tháo bỏ phong tỏa và giảm mức độ giãn cách xã hội.

    Theo đó, sẽ thực hiện xét nghiệm gộp mẫu test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2. Tiến hành giải gộp ngay bằng test nhanh đơn đối với mẫu gộp có kết quả dương tính, đưa ngay F0 đến khu chăm sóc F0 ban đầu, thực hiện khằng định bẳng RT-PCR đối với các mẫu đơn có kết quả dương tính. Mỗi đội xét nghiệm được đặt tại một khu dân cư tách biệt với các khu vực khác đảm bảo giãn cách trong quá trình lấy mẫu diện rộng. Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn quận Ninh Kiều dự kiến thực hiện từ ngày 09/8 –-17/8/2021./.
 
TH: Tín Nguyễn – Trung Lập