Lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn pháp luật

Những năm qua, Sở Tư pháp TP Cần Thơ, Cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) thành phố, đã lãnh đạo, chỉ đạo tư pháp các địa phương và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành thành phố đổi mới, sáng tạo trong công tác PBGDPL. Qua đó, đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

 

Người dân tìm hiểu quy định pháp luật thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề pháp luật tại xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai. 

Những ngày qua, các tuyến đường trên địa bàn TP Cần Thơ được treo nhiều băng-rôn hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Ngày PLVN). Ông Lê Nguyễn ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, chia sẻ: "Qua tuyên truyền, tôi biết được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống, như: quy định hộ khẩu, thực hiện căn cước công dân, các quy định về bảo vệ môi trường… Cũng từ đó, tôi nhận thức được phải sống và làm việc theo pháp luật". Ông Trần Văn Chiến ngụ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, bày tỏ: "Gần đây, việc tuyên truyền pháp luật đến người dân được chính quyền thực hiện ngày càng hiệu quả. Ðịa phương không chỉ treo các băng-rôn, pa-nô về các chủ đề gắn với đời sống người dân mà còn có trang Zalo chia sẻ những nội dung thiết thực, như: xây dựng chính quyền số, chính quyền điện tử; quy định về bảo hiểm y tế; lương hưu, quyền trẻ em... giúp chúng tôi hiểu thêm các quy định pháp luật để chấp hành”.

Theo Sở Tư pháp TP Cần Thơ, qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng các đợt cao điểm thực hiện Ngày PLVN; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật được 10.364 cuộc với 594.442 lượt người tham dự. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học đã treo 2.500 băng-rôn tuyên truyền về ý nghĩa Ngày PLVN. Hội đồng Phối hợp PBGDPL thành phố đặt 100 áp-phích kêu gọi hưởng ứng Ngày PLVN, tại các tuyến đường chính của trung tâm thành phố.

Bà Chim Thị Chúc Phương, Phó trưởng Phòng Tư pháp huyện Phong Ðiền, cho biết: "Hưởng ứng cao điểm Ngày PLVN, Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật lồng ghép trong các hội thảo, hội nghị, sinh hoạt chuyên đề... Ngoài ra, huyện còn phối hợp Ủy ban MTTQVN, các tổ chức thành viên, ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành các chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng hay khiếu kiện đông người, vượt cấp". Theo bà Phạm Thu Hương, Trưởng Phòng Tư pháp quận Thốt Nốt, công tác tuyên truyền pháp luật được quận quan tâm và chỉ đạo thực hiện thường xuyên đến tất cả các phường, khu vực, góp phần lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến với mỗi người dân, để mọi người hiểu rõ hơn vai trò, ý nghĩa của pháp luật trong cuộc sống hằng ngày.

Theo ông Ðoàn Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, hưởng ứng Ngày PLVN năm 2022, Sở Tư pháp thành phố đã tham mưu UBND thành phố tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày PLVN trên trang thông tin điện tử PBGDPL thành phố, cổng thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, địa phương; xây dựng chuyên mục, chuyên đề trên các phương tiện truyền thông; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật; quán triệt, phổ biến nội dung các luật được Quốc hội thông qua, các quy định pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân... Ðể công tác PBGDPL ngày càng đi vào chiều sâu, ngành tư pháp sẽ tập trung tuyên truyền thông qua trang thông tin điện tử PBGDPL thành phố, hệ thống truyền thanh, truyền hình, mạng viễn thông, báo chí, sân khấu hóa, các thể loại sáng tác (tiểu phẩm, tác phẩm văn học, nghệ thuật)… Ðồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng xã hội, phối hợp kết nối với các nhóm Zalo, Facebook của các địa bàn dân cư để tuyên truyền... Bên cạnh đó, phát huy vai trò của Hội đồng Phối hợp PBGDPL; xây dựng, củng cố, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; hướng tới chuẩn hóa đội ngũ này để làm nòng cốt trong công tác PBGDPL.