Quy định về xử phạt các hành vi vi phạm phòng, chống dịch COVID-19

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28-9-2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo đó, tổ chức, cá nhân vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh sẽ bị phạt nặng. 

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, có thể bị phạt tiền từ 1-25 triệu đồng đối với cá nhân và từ 2-50 triệu đồng đối với tổ chức. 

Về hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh COVID-19 sau khi công bố dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp, có thể bị phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20-30 triệu đồng đối với tổ chức. Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân vi phạm buộc cải chính thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 3 ngày theo quy định của pháp luật. Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000-500.000 đồng. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh COVID-19 có thể bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng.

Đối với hành vi từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh COVID-19, có thể bị phạt tiền từ 15-20 triệu đồng và buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế. Hành vi không chấp hành quy định về thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra đường thuộc diện không cần thiết có thể bị phạt tiền từ 1-3 triệu đồng. Hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20-40 triệu đồng đối với tổ chức.

Bên cạnh đó, tổ chức, cá nhân nếu thực hiện các hành vi sau đây có thể bị phạt từ 1-80 triệu đồng: không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp dịch bệnh COVID-19; không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của pháp luật hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng; bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện…  

Hoàng Yến