Xử lý hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng

Mọi hành vi vi phạm pháp luật phải được phát hiện và xử lý kịp thời, đặc biệt là các hành vi tham nhũng. Do đó, bất kỳ hành vi tham nhũng dù là nhỏ nhất, đều bị xử phạt nghiêm nhằm đảm bảo tính răn đe của pháp luật.

 

Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bảo hiểm Xã hội thành phố. Ảnh: S.H

Ban Nội chính Thành ủy kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Bảo hiểm Xã hội thành phố. Ảnh: S.H

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, từ đầu năm đến nay, qua công tác thanh tra, kiểm tra, thanh tra toàn thành phố đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 31 tập thể, 86 cá nhân; ban hành 263 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,58 tỉ đồng, đã thu nộp ngân sách nhà nước 1,08 tỉ đồng, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ. Bên cạnh đó, qua kết quả thanh tra, UBND quận Cái Răng đã phát hiện 1 vụ việc có hành vi tham nhũng tại UBND phường Lê Bình (nhận tiền bồi dưỡng của các doanh nghiệp khi thực hiện việc chứng thực bản sao từ bản chính không thu tiền). Qua đó, đã kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 2 công chức văn phòng và kiểm điểm trách nhiệm đối với 1 phó chủ tịch UBND phường; kiến nghị thu nộp ngân sách 3,2 triệu đồng (số tiền nhận từ các doanh nghiệp) và đã hoàn thành việc nộp ngân sách nhà nước.

Theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, quy định các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị khu vực nhà nước thực hiện, bao gồm: tham ô tài sản; nhận hối lộ; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; giả mạo trong công tác vì vụ lợi; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi; nhũng nhiễu vì vụ lợi; không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. Các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước do người có chức vụ, quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước thực hiện bao gồm: tham ô tài sản; nhận hối lộ; đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

Người có hành vi tham nhũng giữ bất kì chức vụ, vị trí công tác nào theo quy định pháp luật đều phải bị xử lý nghiêm minh, kể cả người đã nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác. Người có hành vi tham nhũng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp người có hành vi tham nhũng bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thì bị xem xét tăng hình thức kỷ luật. Người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền, góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Người bị kết án về tội phạm tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức mà bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên bị buộc thôi việc, đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thì đương nhiên mất quyền đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND.

Tất cả tài sản tham nhũng phải được thu hồi, trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc tịch thu theo quy định của pháp luật. Thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được khắc phục; người có hành vi tham nhũng gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, việc xác định trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng sẽ bị xử lý nghiêm. Mức độ của vụ việc tham nhũng được xác định như sau: vụ việc tham nhũng ít nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng chưa đến mức bị xử lý hình sự hoặc bị xử lý hình sự bằng hình thức phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 3 năm; vụ việc tham nhũng nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 3-7 năm; vụ việc tham nhũng rất nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 7-15 năm; vụ việc tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ việc mà người có hành vi tham nhũng bị xử lý bằng hình thức phạt tù từ trên 15 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình...

Quy định xử lý hành vi không trung thực trong kê khai tài sản, thu nhập 

Hỏi: Quy định về các phương thức kê khai tài sản, thu nhập?

Đáp: Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 quy định tài sản, thu nhập phải kê khai bao gồm: quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng; kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và động sản khác mà mỗi tài sản có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên; tài sản, tài khoản ở nước ngoài; tổng thu nhập giữa 2 lần kê khai.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hiện nay có 3 hình thức được sử dụng để kê khai tài sản, thu nhập cụ thể đó là kê khai lần đầu, kê khai bổ sung và kê khai hằng năm. Theo đó, mỗi hình thức kê khai sẽ được áp dụng với đối tượng là các cán bộ, công chức khác nhau. Cụ thể: kê khai lần đầu sẽ được thực hiện đối với chủ thể là những người đang giữ vị trí công tác hoặc lần đầu giữ vị trí công tác bao gồm: các cán bộ, công chức; sĩ quan Công an và Quân đội, quân nhân chuyên nghiệp; người giữ chức vụ từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập và một số các đối tượng khác theo quy định pháp luật. Kê khai bổ sung sẽ được thực hiện đối với những người có nghĩa vụ kê khai có biến động về tài sản, thu nhập trong năm có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên. Kê khai hằng năm sẽ được thực hiện đối với những người giữ chức vụ từ giám đốc sở trở lên; người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác không phải giữ chức vụ từ giám đốc sở trở lên.

Hỏi: Việc xử lý hành vi kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực được quy định như thế nào?

Người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì bị xóa tên khỏi danh sách những người ứng cử. Người được dự kiến bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử giữ chức vụ mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì không được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phê chuẩn, cử vào chức vụ đã dự kiến.

Người có nghĩa vụ kê khai không thuộc 2 trường hợp nêu trên mà kê khai tài sản, thu nhập không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm không trung thực thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc hoặc bãi nhiệm; nếu được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo, quản lý thì còn bị đưa ra khỏi danh sách quy hoạch; trường hợp xin thôi làm nhiệm vụ, từ chức, miễn nhiệm thì có thể xem xét không kỷ luật. Quyết định kỷ luật được công khai tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người bị xử lý kỷ luật làm việc.