Hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thực hiện Công văn số 156/CCN-PL&QLCNTN ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ với vai trò là đơn vị phối hợp với Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp trong việc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. 
 
 

Việc tổ chức Hội nghị tại thành phố Cần Thơ lần này, nhằm đánh giá những kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, vướng mắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác giải quyết việc nuôi con nuôi trong tình hình mới, Quy chế phối hợp số 721/QC-BTP-BLĐTBXH ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phối hợp công tác giải quyết việc nuôi con nuôi đối với trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. 

Tham dự Hội nghị là đại diện Sở Tư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng và Kiên Giang.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe bà Phạm Thị Kim Anh - Phó Cục trưởng Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp và bà Đào Thị Hà - Trưởng phòng PL và CNTN - Cục Con nuôi triển khai quán triệt, giới thiệu các nội dung về: Đánh giá tình hình triển khai Nghị định số 24/2019/NĐ-CP trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; Đánh giá công tác phối hợp liên ngành ở cấp tỉnh trong công tác giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài đối với trẻ em sống ở cơ sở nuôi dưỡng giai đoạn 2011 - 2020; Một số nội dung cơ bản Thông tư số 10/2020/TT-BTP về ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi.