Hội nghị triển khai đợt cao điểm PBGDPL về bầu cử; Triển khai, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua, Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 25/3/2021 của Uỷ ban nhân dân thành phố về tổ chức đợt cao điểm phổ biến giáo dục pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
 

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Cần Thơ - tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm phổ biến, giáo dục pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua với thành phần tham dự là: Đại diện lãnh đạo Văn Phòng, các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; Văn phòng, các Ban thuộc Hội đồng nhân dân thành phố; Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội; Đại diện Sở, ban ngành; Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Trưởng các đơn vị và các Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp; Thường trực Quận ủy, Huyện ủy; Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND quận, huyện; Công an; Ban Chỉ huy Quân sự; Phòng Tư pháp; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; Phòng Tài nguyên và Môi trường; Trung tâm Y tế quận, huyện; Phòng Quản lý đô thị quận; phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.

Tại Hội nghị, bà Phan Quỳnh Dao - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố phát biểu “nhiệm vụ phổ biến các văn bản luật mới được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua hết sức cần thiết và phải được tiến hành kịp thời để đảm bảo mục đích, yêu cầu, tiến độ của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đề nghị các cơ quan ban ngành, các quận huyện, đặc biệt là các cơ quan thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp quan tâm triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua, trong đó lưu ý về hiệu lực thi hành của các văn bản luật để tổ chức triển khai phổ biến một cách kịp thời bằng hình thức, nội dung phù hợp; khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin để tiết kiệm thời gian cũng như mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền. Ngoài ra, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử tập trung vào các hình thức như: Hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề, tuyên truyền qua các chuyên mục báo, đài, Cổng thông tin điện tử thành phố và các ngành, địa phương, các hình thức trực quan tuyên truyền...”

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên triển khai quán triệt, giới thiệu những điểm mới của 7 văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua, gồm: Luật Bảo vệ môi trường; Luật Cư trú; Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật Thỏa thuận quốc tế; Luật Biên phòng Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.