Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Bên cạnh những quyền lợi được hưởng và nghĩa vụ thì người được trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý có những hành vi vi phạm, vẫn ...
Từ 01/7/2021: Không cần bản sao sổ hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp
Theo Quyết định số 1050/QĐ-BTP ngày 23/6/2021 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý ...
Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện Thông báo số 101/TB-VPCP ngày 11/5/2021 về việc Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ ...
Thông báo về việc thực hiện khai báo y tế điện tử bằng mã QR tại Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ
Nhằm góp phần triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng; giúp cho việc truy vết, ngăn ...
Theo dõi giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch ...
Một số quy định về trợ giúp pháp lý
Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ ...
Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký Quy chế phối hợp công tác quản lý luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Để tăng cường sự kết hợp giữa công tác quản lý nhà nước với phát huy vai trò tự quản của Đoàn Luật sư trong tổ chức và hoạt động hành nghề luật ...
Hội nghị triển khai đợt cao điểm PBGDPL về bầu cử; Triển khai, phổ biến các văn bản Luật được Quốc hội Khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua
Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 15/3/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai, phổ biến các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp ...
Hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
Thực hiện Công văn số 156/CCN-PL&QLCNTN ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp liên ...
Sơ kết công tác phối hợp 3 tháng đầu năm 2021 và ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tổ chức và hoạt động công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, đồng thời phát huy vai trò tự quản của Hội Công chứng viên thành phố Cần Thơ. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, Sở Tư ...
Nhiệt liệt chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương và Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước, người Việt Nam từ bao đời nay đã hình thành trong tâm thức của mình: Vua Hùng là tổ tiên của dân tộc ...
Sở Tư pháp TP.Cần Thơ: Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021- 2026
Trong 02 ngày 09 và 10/3/2021, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026.