Theo dõi giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19

Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 
Trước tình hình diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt trong những ngày gần đây cả nước liên tục ghi nhận các ca dương tính với SARS-CoV-2 tại cộng đồng; đặt biệt chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 1023/KH-STP ngày 07 tháng 5 năm 2021 về việc giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại cơ quan và các tổ chức có liên quan.
 
 

Nhằm đẩy mạnh công tác theo dõi giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị thuộc Sở và các tổ chức có liên quan; việc triển khai các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch giám sát với mục tiêu góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động, cá nhân và tổ chức đến liên hệ công tác tại cơ quan. Đồng thời, ngăn chặn, phòng ngừa, phát hiện những tồn tại, hạn chế và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Từ đó, đề ra các biện pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động và người dân đến liên hệ công tác. 

Yêu cầu của công tác theo dõi giám sát phải đảm bảo khách quan, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị thuộc Sở và các tổ chức có liên quan; phát hiện, xử lý triệt để đối với cá nhân không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 1023/KH-STP, ngày 17 tháng 5 năm 2021, Đoàn giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 gồm: đồng chí Hồ Văn Gia, Giám đốc Sở Tư pháp - Trưởng đoàn; đồng chí Châu Thị Minh - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lê Thanh Trang - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Huỳnh Anh Thư - Chánh Văn phòng Sở; đồng chí Tạ Huy Thống - Chánh Thanh tra Sở; đồng chí Nguyễn Thị Phương Thu, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng phòng Hành chính tư pháp và Bổ trợ tư pháp đã thực hiện công tác theo dõi giám sát tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và một số tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cần Thơ như: Văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Đình; Văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích Liên; Văn phòng công chứng Nguyễn Ngọc Long; Văn phòng công chứng Trần Ngọc Chiến; Văn phòng công chứng 24h; Văn phòng công chứng Cần Thơ; Văn phòng công chứng Trương Văn Trung; Văn phòng công chứng Đỗ Thị Hà; Văn phòng công chứng Cửu Long. 

Qua đợt theo dõi giám sát, Đoàn giám sát nhận thấy Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và một số tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và của Sở Tư pháp về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát đề nghị Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và một số tổ chức hành nghề công chứng tiếp tục thực hiện nghiên các ý kiến chỉ đạo của cấp trên về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.