Cần Thơ: Hội thảo “Đánh giá thực trạng pháp luật và triển vọng áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam”

Thực hiện Công văn số 1916/BTP-KHPL ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai hoạt động khảo sát về “Đánh giá thực trạng pháp luật và triển vọng áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam”. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Đánh giá thực trạng pháp luật và triển vọng áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam” với sự tham dự của trên 50 đại biểu là đại diện của một số Sở, ban, ngành trên địa bàn thành phố; đại diện của Đoàn Luật sư thành phố; Hội Luật gia thành phố; Trung tâm trọng tài thương mại thành phố… 

Tại hội thảo các đại biểu đã được nghe trình bày các tham luận như: đại diện Hội doanh nghiệp thành phố đã trình bày tham luận về “Đánh giá thực trạng pháp luật và triển vọng áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam”; đại diện Trung tâm trọng tài thương mại thành phố đã trình bày tham luận về “Thực trạng giải quyết tranh chấp môi trường tại địa phương và đánh giá hiệu quả giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường dưới góc nhìn của hòa giải viên, trọng tài viên”; đại diện Sở Tài nguyên môi trường đã trình bày tham luận về "Đánh giá thực trạng pháp luật và triển vọng áp dụng phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam”; đại diện Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước đã trình bày tham luận về Tình hình giải quyết tranh chấp môi trường và đánh giá hiệu quả giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường dưới góc nhìn của trợ giúp viên pháp lý; đại diện Tòa án nhân dân thành phố đã trình bày tham luận về “Tình hình giải quyết tranh chấp môi trường và đánh giá hiệu quả giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực môi trường tại Tòa án nhân dân”.